De verkoper heeft een meldingsplicht die inhoudt dat hij alle gebreken die bekend zijn, moet melden aan een potentiële koper. Dit geldt niet voor de gebreken die duidelijk zichtbaar zijn voor de koper. Ook moet de verkoper de rechten van anderen op zijn perceel melden aan de koper. De potentiële koper wordt zo, voordat hij overgaat tot het kopen van een huis, op de hoogte gesteld van de toestand van de woning.

Eerlijk is eerlijk!

Meer artikels