Wie wil weten welk EPC vereist is voor welk type woning, of meer info wil over de EPC-verplichting,
kan daarvoor bij de EPC-wegwijzer terecht.

Via de tool geef je aan in welke situatie je je bevindt (koop-verkoop, huur-verhuur…).
Vervolgens worden allerhande bijvragen gesteld rond het type woning, in welke staat het zich bevindt, of het al dan niet een nieuwbouw betreft etc.  Na het vervolledigen van het formulier krijg je te zien welk EPC er in jouw situatie nodig is.

De EPC-wegwijzer kan ook gebruikt worden bij een aantal bijzondere situaties, denk maar aan beschermde gebouwen of bij woningen zonder verwarming.

Meer artikels