Hey, je browser is verouderd!

We hebben gemerkt dat je Internet Explorer gebruikt. We raden je aan om deze website te bekijken met een van de volgende browers:

Wanneer je wil bouwen of kopen, zal je hoogstwaarschijnlijk een krediet afsluiten waar een hypotheek aan gekoppeld is. Wist je dat er ook een tweede piste kan worden bewandeld om een bank zekerheid van terugbetaling te geven? Zo kan een hypothecair mandaat in sommige gevallen deels of volledig de plaats van een hypotheek innemen. Voor leken is een woordje uitleg hier op zijn plaats.


Wat is een hypotheek?

Allereerst een klein woordje uitleg over de hypotheek…

De hypotheek is de waarborg die een bank vraagt in ruil voor het krediet dat ze jou verleent. Een bank wil op deze manier zeker zijn dat de centen die ze jou geleend heeft, terugkrijgt. Stel dat je moeilijkheden hebt om je lening terug te betalen, dan kan de bank beslag vragen en laten leggen op het onroerend goed.

De notaris legt het hypotheekbedrag vast in een hypothecaire kredietakte en zorgt ervoor dat de akte ingeschreven wordt op het kantoor Rechtszekerheid van de Federale Overheid.


Wat is een hypothecair mandaat?

Sommige banken laten toe dat je het volledige of een deel van het te lenen bedrag onderbrengt in een hypothecair mandaat. In dat geval geef je de bank via een volmacht de toelating om een hypotheek te nemen van zodra de bank dit nodig acht, bijvoorbeeld wanneer ze denkt dat je niet aan de gemaakte afspraken (lees: afbetalingen) zal kunnen voldoen.

Het verschil met een gewoon hypothecair krediet is dat de hypotheek niet bij het begin van de looptijd wordt genomen, maar mogelijks op een later tijdstip.


Voordelen.

We vallen met de deur in huis, een hypothecair mandaat is goedkoper dan een hypothecair krediet. Dit is ook meestal de reden waarom een hypothecaire volmacht wordt gebruikt.

Bij een hypothecair krediet betaal je registratie- en inschrijvingskosten op het leenbedrag, erelonen van de notaris, alsook aktekosten. Op een leenbedrag van € 200.000 kom je zo al snel uit op € 5.300.

Bij een hypothecair mandaat is er geen sprake van een inschrijving bij het Kantoor Rechtszekerheid. Dat betekent concreet dat de akte- en registratiekosten en de erelonen lager zullen uitvallen. In het geval van € 200.000 in mandaat, betaal je pakweg € 1.500 waarvan € 50 registratiekost en één vierde ereloon van de notaris. In ons voorbeeld gaat het dus al snel om €3.800 verschil voor eenzelfde lening.

Een tweede voordeel: de grond, het huis of appartement blijft onbelast, wat betekent dat het zou kunnen gebruikt worden als onderpand voor een tweede hypothecaire lening.


Nadelen.

Het grootste nadeel is voor de bank, want zij heeft minder zekerheid. Wanneer het lichten van de hypotheek te laat gebeurt, zal de bank niet als eerste schuldeiser kunnen optreden bij een gedwongen verkoop van het onroerend goed. Het toekennen van een hypothecair mandaat zal de bank in de praktijk enkel toestaan bij klanten waarin ze vertrouwen heeft en dus weinig risico loopt dat de lening niet wordt afbetaald.

Is er dan geen nadeel voor de kredietnemer? Toch wel! Je geeft de bank via een mandaat de toelating tijdens de looptijd van het krediet een hypotheek te nemen voor een op voorhand bepaald bedrag. Dit wil zeggen dat de bank zonder te motiveren eender wanneer kan overgaan tot een hypothecaire inschrijving en dan betaal je wél plots die hypothecaire registratiekost.

Daarbij in sommige gevallen zal je bij een hypothecaire volmacht of mandaat het ontleende bedrag aan een hogere rentevoet terugbetalen.

Vraag dus zeker bij de bank enkele simulaties zodat je een vergelijking kan maken tussen een volledig hypothecair krediet, een volledig hypothecair mandaat of deels mandaat-krediet én leg deze simulaties naast de bijkomende kosten bij de notaris.


Maak een afspraak!
U WIL (VER)KOPEN? Contacteer ons voor advies of een gratis waardebepaling.

Bron: Zimmo