Hey, je browser is verouderd!

We hebben gemerkt dat je Internet Explorer gebruikt. We raden je aan om deze website te bekijken met een van de volgende browers:

Wist je dat …

Wie zijn woning inruilt voor een nieuwe gezinswoning, onder bepaalde voorwaarden het verkooprecht  (‘registratierechten’) dat op de eerste aankoop werd betaald kan ‘meenemen’ en het aftrekken van de belasting op de jongste aankoop. Voortaan kan dat tot maximaal 13.000 euro.

Het maximaal bedrag voor de meeneembaarheid lag lange tijd vast op 12.500 euro, maar wordt nu voor het eerst geïndexeerd. Dat liet de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) vorige week weten (BS 25 januari).

 

Mooi meegenomen.

Een koper die binnen de 2 jaar vóór of ná de aankoop van een nieuwe woning zijn oude woning verkoopt, mag een deel van het verkooprecht (‘registratierechten’), dat hij betaalde op de oude woning, in mindering brengen van de belasting die hij verschuldigd is op de nieuwe woning.

Uiteraard onder voorwaarden, bekijk ze hier.

 

Indexatie.

Het meeneembaar aandeel is beperkt tot het aandeel van de betrokkene in het verkooprecht op de nieuwe woning en tot een bepaald maximumbedrag. Dat maximumbedrag lag in het verleden vast op 12.500 euro. Maar daardoor verminderde de meeneembaarheid doorheen de tijd netto aan waarde. Daarom werd in 2019 beslist dat men het maximumbedrag zou aanpassen, telkens wanneer de index een sprong met 500 euro toelaat.

Vlabel liet via een bericht in het Belgisch Staatsblad van 25 januari weten dat de index heden in die mate overschreden is. Het maximaal bedrag voor de meeneembaarheid stijgt dan ook naar 13.000 euro. Het nieuwe maximum is met onmiddellijke ingang van kracht.

Kortom, € 500 extra in the pocket!

 

Contacteer ons voor meer informatie.