Hey, je browser is verouderd!

We hebben gemerkt dat je Internet Explorer gebruikt. We raden je aan om deze website te bekijken met een van de volgende browers:

De regeling betreffende de nieuwe registratierechten ging in vanaf 1 januari 2022.
Wat verandert er voor wie? Wat zijn de nieuwe tarieven? Wij bezorgen u alvast een overzicht.


De gezinswoning.

De registratierechten dalen van 6% naar 3% voor het huis of appartement waarin u zelf woont. Deze tariefverlaging betekent bijvoorbeeld voor een huis/appartement van 250.000 euro een besparing van 7.500 euro.

Wij benadrukken dat dit verlaagde tarief voor gezinswoningen altijd gepaard gaat met enkele voorwaarden. De belangrijkste voorwaarde is dat de woning u enige pand in eigendom betreft: u kunt niet al volledig eigenaar zijn van een andere pand of bouwgrond wanneer u de woning koopt. Bent u daarentegen nog eigenaar van uw oude gezinswoning wanneer u het nieuwe pand aankoopt, dan heeft u twee jaar de tijd om de oude door te verkopen om alsnog van dit voordelige tarief te genieten.


Tweede woning of investering?

Voor andere onroerende goederen dan gezinswoningen zal het tarief van de registratierechten, momenteel 10%, stijgen tot 12%. Het gaat dus om de aankoop van een tweede woning, een buitenverblijf, een beleggingspand, een kantoor, een winkel of zelfs een magazijn. Koopt u een tweede huis voor 300.000 euro? De registratierechten zullen dan stijgen van 30.000 naar 36.000 euro.


Energetische renovaties.

De aankoop van een vervallen woning en de grondige energetische renovatie ervan worden sterk aangemoedigd. De registratierechten hiervoor dalen van 5% naar 1%. Voor wie een woning koopt ter waarde van 200.000 euro betekent dit een voordeel van 8.000 euro. Ook hier gelden een aantal voorwaarden.

We verduidelijken: het is niet voldoende om hoogwaardige beglazing te installeren of het dak te isoleren. Na de renovatie moet uw woning een E-peil van maximum E60 behalen en er is een verlenging van de domiciliëringstermijn van 5 naar 6 jaar.


Standaardtarief.

Het standaardtarief voor alle andere vastgoedaankopen bedraagt nu 12% (voor 01/01/2022 was dit 10%).

Dit tarief geldt voor elke vastgoedaankoop, die niet de enige gezinswoning vormt. Het gaat niet enkel om de aankoop van een niet-enige (2de, 3de, …) woning maar evenzeer om het verwerven van een bouwgrond, niet-residentieel vastgoed (een winkel, kantoor, …). Er wordt een uitzondering gemaakt voor de aankoop van landbouwgronden en natuurgebieden. Voor deze vastgoedtypes blijft het tarief van 10% behouden. Landbouwgrond wordt gedefinieerd als volgt: “het onroerend goed dat bestaat uit een of meer gronden die voor het landbouwbedrijf gebruikt worden of bestemd zijn, met uitsluiting van gebouwen en de grond waarop deze gebouwen zich bevinden”. Voor natuurgebied hanteert men de categorieën zoals voorzien in het Natuurdecreet.


Nieuwbouw.

Koopt u een bouwgrond, dan is het nieuwe regime minder voordelig omdat de registratierechten stijgen van 10% naar 12%, terwijl de btw op bouwwerken 21% bedraagt. Wij voegen er nog aan toe dat voor het slopen en herbouwen van de eigen en enige woning tot eind 2022 in het hele land nog een verlaagd btw-tarief van 6% geldt (al wordt er gefluisterd dat deze regeling nog zal verlengd worden).


Bescheiden woning – rechtervermindering.

Als u een “bescheiden” woning koopt, wat wil zeggen dat de prijs lager ligt dan 220.000 euro (of 240.000 euro als het pand gelegen is in kernsteden of aan de Vlaamse rand rond Brussel, geniet u van een extra korting op de registratierechten (rechtervermindering). In combinatie met het nieuwe 3%-tarief zal de rechtenvermindering nog €2.800 bedragen (in plaats van €5.600 nu in combinatie met het 6%-tarief). In combinatie met het 1%-tarief voor ingrijpende energetische renovatie /sloop-heropbouw zal de rechtenvermindering 960€ bedragen.


Meeneembaarheid.

Aangezien de verlaging van de registratierechten naar 3% niet beperkt is tot de eerste woning, maar ook geldt voor volgende gezinswoningen (na verkoop van de eerste), heeft deze medaille een keerzijde. U kunt vanaf 2024 niet meer profiteren van de meeneembaarheid. Dit voordeel maakt het mogelijk om de eerder betaalde registratierechten (voor een woning in Vlaanderen) af te trekken van deze die verschuldigd zijn voor de aankoop van een nieuwe woning (in Vlaanderen). De overdraagbaarheid is beperkt tot een plafond van 13.000 euro.

Tot eind 2023 is een overgangsregime voorzien. Kopers kunnen weliswaar kiezen tussen het verlaagd tarief van 3% of het tarief van 6%, maar in dit geval profiteren ze van meeneembaarheid. Opteert de koper voor het 6%-tarief (met meeneembaarheid), dan zal de rechtenvermindering €5.600 bedragen. Kiest de koper voor het nieuwe 3%-tarief zonder meeneembaarheid, dan is de rechtenvermindering gehalveerd tot 2.800€. Dezelfde logica geldt bij het 5%-tarief met meeneembaarheid (€4.800) tegenover het nieuwe 1%-tarief zonder meeneembaarheid (€960). De meest voordelige keuze zal per geval afhangen.

Aarzel niet om ons enkele simulaties te vragen, zodat u weet wat voor U de meest interessante optie is.


Maak een afspraak!
U WIL (VER)KOPEN? Contacteer ons voor advies of een gratis waardebepaling.

De inlichtingen meegedeeld op deze pagina zijn van algemene aard en kunnen geenszins als sluitende professionele juridische adviesverlening aangepast aan specifieke of concrete persoonlijke omstandigheden worden beschouwd.