In principe ben je als verkoper niet onmiddellijk verplicht om je woning te verkopen wanneer iemand de vraagprijs biedt. De verkoop van een onroerend goed komt slechts tot stand op het ogenblik dat er een akkoord bereikt wordt over drie zaken: het voorwerp van de verkoop, de prijs van het pand en de identiteit van de partijen.

Wanneer een kandidaat-koper een bod uitbrengt dat gelijk is aan de vraagprijs, maar je wil je woning eigenlijk niet aan deze verkopen, dan kan je hiertoe niet verplicht worden. Je beslist dus steeds zelf aan wie je het eigendom uiteindelijk verkoopt.