Hey, je browser is verouderd!

We hebben gemerkt dat je Internet Explorer gebruikt. We raden je aan om deze website te bekijken met een van de volgende browers:
De gezinswoning.

De verkooprechten (registratierechten) bedragen 3% voor het huis of appartement waarin u zelf woont.

Wij benadrukken dat dit verlaagde tarief voor gezinswoningen altijd gepaard gaat met enkele voorwaarden. De belangrijkste voorwaarde is dat de woning u enige pand in eigendom betreft: u kunt niet al volledig eigenaar zijn van een andere pand of bouwgrond wanneer u de woning koopt. Bent u daarentegen nog eigenaar van uw oude gezinswoning wanneer u het nieuwe pand aankoopt, dan heeft u twee jaar de tijd om de oude door te verkopen om alsnog van dit voordelige tarief te genieten.

Tweede woning of investering?

Voor andere onroerende goederen dan gezinswoningen zal het tarief van de registratierechten 12% bedragen. Het gaat dus om de aankoop van een tweede woning, een buitenverblijf, een beleggingspand, een kantoor, een winkel of zelfs een magazijn.

Energetische renovaties.

De aankoop van een vervallen woning en de grondige energetische renovatie ervan worden sterk aangemoedigd. De registratierechten hiervoor bedragen 1%. Ook hier gelden een aantal voorwaarden.

Standaardtarief.

Het standaardtarief voor alle andere vastgoedaankopen bedraagt nu 12%.

Dit tarief geldt voor elke vastgoedaankoop, die niet de enige gezinswoning vormt. Het gaat niet enkel om de aankoop van een niet-enige (2de, 3de, …) woning maar evenzeer om het verwerven van een bouwgrond, niet-residentieel vastgoed (een winkel, kantoor, …).

Nieuwbouw.

Bij nieuwbouw betaalt u op het grondaandeel 12%, terwijl de btw op bouwwerken 21% bedraagt. Wij voegen er nog aan toe dat voor het slopen en herbouwen van de eigen en enige woning tot heden in het hele land nog een verlaagd btw-tarief van 6% geldt (onder voorwaarden).

Bescheiden woning – rechtervermindering.

Als u een “bescheiden” woning koopt, wat wil zeggen dat de prijs lager ligt dan 220.000 euro (of 240.000 euro als het pand gelegen is in kernsteden of aan de Vlaamse rand rond Brussel, geniet u van een extra korting op de registratierechten (rechtervermindering). In combinatie met het 3%-tarief zal de rechtenvermindering nog €2.800 bedragen. In combinatie met het 1%-tarief voor ingrijpende energetische renovatie/sloop-heropbouw zal de rechtenvermindering 960€ bedragen.

Meeneembaarheid.

Aangezien de verlaging van de registratierechten naar 3% niet beperkt is tot de eerste woning, maar ook geldt voor volgende gezinswoningen (na verkoop van de eerste), heeft deze medaille een keerzijde. U kunt vanaf 2024 niet meer profiteren van de meeneembaarheid. Dit voordeel maakt het mogelijk om de eerder betaalde registratierechten (voor een woning in Vlaanderen) af te trekken van deze die verschuldigd zijn voor de aankoop van een nieuwe woning (in Vlaanderen). De overdraagbaarheid is beperkt tot een plafond van 13.000 euro.

Tot eind 2023 is een overgangsregime voorzien. Kopers kunnen weliswaar kiezen tussen het verlaagd tarief van 3% of het tarief van 6%, in dit geval profiteren ze nog van meeneembaarheid. De meest voordelige keuze zal per geval afhangen.

Aarzel niet om ons enkele simulaties te vragen, zodat u weet wat voor U de meest interessante optie is.

De inlichtingen meegedeeld op deze pagina zijn van algemene aard en kunnen geenszins als sluitende professionele juridische adviesverlening aangepast aan specifieke of concrete persoonlijke omstandigheden worden beschouwd.