Hey, je browser is verouderd!

We hebben gemerkt dat je Internet Explorer gebruikt. We raden je aan om deze website te bekijken met een van de volgende browers:

De algemene regel is dat op de verkoop van een bouwgrond of woning steeds verkooprechten verschuldigd zijn. In Vlaanderen bedragen deze verkooprechten voortaan 3% (in geval van verlaagd tarief – enige eigen woning) of 12% bij de aankoop van een tweede eigendom of bouwgrond.

Bent u daarentegen nog eigenaar van uw oude gezinswoning wanneer u het nieuwe pand aankoopt, dan heeft u twee jaar de tijd om de oude door te verkopen om alsnog van dit voordelige tarief te genieten.

Bij nieuwbouw wordt op het onroerend goed 21% btw aangerekend worden, op voorwaarde dat dit nog als ‘nieuw’ kan worden beschouwd.

Wanneer wordt een woning als ‘nieuw’ beschouwd?

Een woning wordt als nieuw beschouwd tot 31 december van het tweede jaar dat volgt op het jaar van de eerste ingebruikname of eerste inbezitneming. Wanneer de woning bijvoorbeeld voor het eerst in gebruik wordt genomen in maart 2015, dan wordt het tot 31 december 2017 als nieuwbouw beschouwd.

Wordt de woning als ‘nieuw’ beschouwd, dan moet er worden gekeken naar de hoedanigheid van de verkoper. Is de verkoper een professioneel (zgn. beroepsoprichter), dan valt de verkoop sowieso onder het btw-stelsel. Is de verkoper een particulier, dan heeft hij de keuze om te verkopen met verkooprechten of met btw.

Bij de aankoop van een ‘nieuwe’ woning, moet er op de bijhorende grond eveneens 21% btw betaald worden als de drie onderstaande voorwaarden cumulatief vervuld zijn:

  • Ten eerste moet het gebouw verkocht worden onder het btw-stelsel;
  • Ten tweede moeten zowel de grond als het gebouw door dezelfde persoon worden verkocht;
  • Ten derde wordt de grond tegelijk met het gebouw overgedragen.

Zijn deze drie voorwaarden niet tegelijk vervuld, dan zal je btw betalen op de constructie (21%) én registratierechten (12%) op de waarde van de grond.

Wat moet ik betalen als ik bouwgrond koop?

Wanneer je enkel een niet-bebouwde bouwgrond koopt, dan zal je gewoon 12% verkooprechten betalen op de verkoopprijs van die grond. Een niet-bebouwde bouwgrond kan immers nooit als ‘nieuw’ beschouwd worden.