De eigendomstitel of aankoopakte is het bewijs dat jij eigenaar bent van uw eigendom. Indien je geen exemplaar meer hebt, kan je eventueel een kopie bekomen bij de notaris bij wie je destijds het eigendom hebt aangekocht. Deze kopie is voor ons noodzakelijk alvorens de verkoop van start kan gaan.