Hey, je browser is verouderd!

We hebben gemerkt dat je Internet Explorer gebruikt. We raden je aan om deze website te bekijken met een van de volgende browers:

Een verslag dat de staat en conformiteit van de elektrische installatie(s) in je woning in kaart brengt. De opmaak dient te gebeuren door een erkend keuringsorganisme. Indien je je woning wil verkopen, dan moet er verplicht een elektrische keuring aan de koper worden voorgelegd. Het keuringsverslag moet ten laatste bij het verlijden van de authentieke akte aan de koper worden overhandigd.

Het kan voorkomen dat er aan je elektriciteit gebreken worden vastgesteld. Dit betekent niet dat je niet mag verkopen, maar je moet wel verplicht een keuringsverslag afleveren. Indien blijkt dat de installatie niet in orde is, beschikt de koper na het verlijden van de authentieke verkoopakte over een termijn van 18 maanden (in gebruik genomen vóór 01.10.1981) of 12 maanden (in gebruik genomen na 01.10.1981) om de installatie opnieuw conform te laten maken. De koper dient binnen deze termijn een herkeuring te laten uitvoeren waaruit blijkt dat de elektrische installatie volledig wordt goedgekeurd.