Hey, je browser is verouderd!

We hebben gemerkt dat je Internet Explorer gebruikt. We raden je aan om deze website te bekijken met een van de volgende browers:

Een asbestattest is het resultaat van een asbestinventarisatie van een gebouw. Op basis van deze inventarisatie levert de OVAM voor elk gebouw een uniek asbestattest af. Dit attest bevat informatie over asbest in het gebouw en toetst of het asbestveilig is.

Het beschrijft voor een normaal gebruik van het gebouw:

  • welke materialen of gebouwonderdelen asbest bevatten;
  • wat de staat is van het asbest; 
  • en geeft advies over hoe het veilig kan beheerd of verwijderd worden.